Prodaja zrna

Trgovina zrnom je ključni smer kompanije “Eko Hrana 021”. Prodajemo žitarice, mahunarke i uljarice u Rusiji i inostranstvu. Svaka serija žitarica proverava se u skladu sa karantinskim zahtevima određene regije. Uvek se pridržavamo tehničkih propisa „O sigurnosti žitarica“ Carinske unije, te proizvode za izvoz nakon prolaska analize kvaliteta i sigurnosti. Pratimo promene u zahtevima zemalja u koje planiramo da uvozimo naše proizvode. Pre otpreme za izvoz, naša kompanija proverava usklađenost zrna sa važećim pravilima i uslovima zemalja partnera.

Mahunarke

 

Semenke uljarica

 

Pakovanje

Pravilno pakovanje i sortiranje zrna i žitarica ima odlučujuću ulogu u isporuci proizvoda. Kontrolišemo kvalitet zrna u svim fazama proizvodnje – od otkupa do završnog pakovanja. Vrećice od grube tkanine pomažu u sprečavanju kvarenja sirovina, jer je u njima zrno manje podložno trenju. Koristimo najlonske ili polipropilenske vrećice koje su otporne na vlagu i mehanička oštećenja. Pakovanje proizvoda u vrećama olakšava transport, ne zahteva posebne posude i smanjuje troškove prevoza.

Eko Hrana 021 pruža mogućnost pakovanja žitarica u vreće manje ili veće zapremine. Big-bag je industrijski kontejner izrađen od fleksibilnog materijala zapremine 0,5 tona – 2,5 tona. Vreća je kontejner od grube tkanine za skladištenje i transport semena i zrna trave, punjene zapremine 25-50 kg.