Uljana repica

Uljana repica je biljka iz porodice kupusa. Široko se koristi u svetu u proizvodnji ulja, u kulinarstvu, kozmetologiji i farmaciji. Osim toga, od kraja prošlog veka seme uljane repice koristi se u proizvodnji biodizela. Svake godine raste potreba za ovom kulturom. U mnogim zemljama pojam “uljane repice” uključuje ne samo samu kulturu, već i repicu, siziju, senf i neke druge uljare.

Glavna vrednost uljane repice je ulje. Ulje uljane repice se koristi u proizvodnji margarina, za pripremu raznih jela, kao i u metalurškoj, sapunskoj, tekstilnoj i kožnoj industriji.

U poslednjoj deceniji, zbog sve veće cene fosilnih goriva i aktualizacije problema zagađenja životne sredine, proizvodnja biodizela na bazi biljnog ulja, uključujući i repičino, postala je još atraktivnija.

Glavne upotrebe uljane repice su prehrambene (proizvodnja i potrošnja ulja), stočna hrana (za životinje) i tehnička (za proizvodnju biodizela, ulja, krema, lekova). Brojne karakteristike za koje se vrši selekcija su zajedničke za sve oblasti selekcije.

Savremene oplemenjivačke sorte uljane repice u Rusiji odlikuju se visokim prinosom, visokim sadržajem proteina, ranom zrelošću, kao i otpornošću na suše i bolesti.

 
Rusija je jedan od dobavljača uljane repice u zemlje Evrope i Azije. Na teritoriji naše zemlje uljana repica kao vredna uljarica počela je da se gaji od početka 19. veka.