Grašak

Grašak je jedna od tipičnih vrsta žitarica iz porodice mahunarki, uobičajena u Evropi i Rusiji. Široko se koristi kao stočna i prehrambena biljka. Seme graška je sferni grašak, ponekad blago sabijen. Grašak se u pojedinim regijama uzgaja od davnina, a sada je rasprostranjen skoro svuda. Rusija je jedan od ključnih dobavljača graška i žitarica za mnoge evropske zemlje.