Jež

Jež, ježevica (Dactylis glomerata) je vrsta višegodišnje zeljaste biljke. Ovo je vrhunska žitarica labave trave sa kratkim rizomom sa vlaknastim tankim korenima. Stabljike sa velikim brojem listova dostižu visinu od oko 100 cm Bazalni listovi su mekani, prilično su dugački, obojeni u svetlo zelenu boju. Tim ježa počinje da raste u rano proleće.

Jež je prilično produktivna žitarica, ima dobre krmne osobine kada se kosi u ranim fazama (najkasnije u fazi zaglavljivanja). U stanju da formira 2-3 košnje i više. Pripada vrednim krmnim biljkama. 100 kg sena ubranog na početku cvetanja sadrži 54,5 hrane. jedinice i 4,3 kg svarljivih proteina. Sadržaj karotena u 1 kg hrane je od 1 mg u senu do 4 mg u travi. Maksimalni prinos zelene mase u uslovima kulture je već u 2-3 godini života. Prosečan prinos sena za dva kosa je do 50-60 c/ha. Reaguje na đubriva, posebno na fosfor-kalijum. Na senu i pašnjacima ga dobro jedu sve vrste stoke, a posebno goveda i konji. Zadovoljavajuće podnosi ispašu, ali zarasla stoka ježa na pašnjaku se loše hrani. Rano vegetira i dobro raste nakon hranjenja ili košenja. Koristi se za stvaranje travnjaka. Uobičajene sorte: VIK-61; Moršanskaja-89, 143; Dedinovskaia-4, Torpedo; Birskaia-1; Bilina i dr.